ReactJS – poznámky začátečníka

 • JS knihovna pro uživatelská rozhraní
 • components – základem je skladba z komponent
  • parametry komponenty se nazývají props (properties)
  • co má zobrazit je v render metodě (obsahuje popis toho, co má být vidět na obrazovce) – vrací React elementy
   • většina vývojářů používa JSX
  • controlled components – komponenty, které jsou pod plnou kontrolou předka
 • state – používá se k zapamatování věcí
  • k inizializace se používá konstruktor (u třídy, která rozšiřuje jinou, zde musí být vždy super(props); – aby mohla předat)
  • pokud se zavolá setState v komponentě – React automaticky aktualizuje i komponenty její potomků uvnitř
  • sbírání dat z více komponent nebo komunikace mezi nimi – je potřeba deklarovat sdílení stav v rodičovské komponentě – ta dokáže posílat stav zpátky k potomkům => udržuje synchronizaci potomků a rodičovských komponent
 • props
  • metody lze nazvat libovolně, ale v Reactu jsou zvykem tyto jmenné konvence
   • on[Event] – název pro vlastnosti reprezentující události
   • handle[Event] – název pro metody, které zpracovávají události
 • neměnnost je důležitá – 2 přístupy ke změně data
  1. změnit přímo hodnoty dat
  2. přepsat stará data novou kopií s požadovanými změnami – výhody
   1. stará data lze použít (např. krok zpět)
   2. sledování změn
   3. pure components (specialita Reactu) – sledování změn v datech kvůli určení, zda se má komponenta znovu renderovat
 • funkční komponenty
  • pouze render metoda
  • nemají vlastní state, pouze props
  • nerozšiřují React.Component
  • nepoužívá se this

Čerpáno z tutoriálu na ReactJS.org + se bude hodit i dokumentace k JavaScriptu.