CSS: Inspirace a knihovny s jednoduchou implementací

Kolekce efektů pro „intro“ sekci webu
https://codyhouse.co/demo/animated-intro-section/video.html

Dynamická navigace při průchodu stránkou
http://imakewebthings.com/waypoints/

Efekty pro MODAL
https://github.com/codrops/ModalWindowEffects

On :target
https://css-tricks.com/on-target/

Knihovna hover efektů
http://ianlunn.github.io/Hover/

Tipy pro loader
https://tympanus.net/codrops/2015/03/25/jump-loader-animation-svg-gsap/

Slick carousel
http://kenwheeler.github.io/slick/

Nástroje pro optimalizaci webu

Generování CSS pro viditelnou část

Google

Ostatní